+

Základní velikost písma

-

DŮLEŽITÉ: doporučení pro návštěvy. Více informací zde.

O Sociálních službách v Semilech

Poslání

Posláním Domova pro seniory Semily je poskytovat osobám převážně ze Semil a jejich regionu podporu zachování schopností, soběstačnosti a péči dle individuálních potřeb spojenou s bydlením v jedno a dvoulůžkových pokojích v zařízení umístěném poblíž centra města a přírody.

Cíl poskytované služby

Cílem poskytované služby je vyřešit nepříznivou sociální situaci osob, způsobenou věkem, zdravotním stavem nebo jiným sociálním důvodem (rodina, schody, koupelna aj.) pomocí pobytové služby domova pro seniory

Cílová skupina

Služba je poskytována osobám s tělesným postižením, se zdravotním postižením a seniorům od 60 let věku.
Služba je určena přednostně osobám města Semily, dále osobám regionu (ORP) Semily a regionu (ORP) Železný Brod. V případě volné kapacity osobám z celé ČR na základě doporučení sociální komise. Službu nelze poskytnout.

O službě

 • Pobytová služba je zajišťována v nepřetržitém provozu, tzn. 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, 365 dnů v roce
 • služba je poskytována v budově Bavlnářská 523, Semily, budova je 8 patrová
 • pro službu jsou určeny pokoje umístěné ve 4. - 6. poschodí
 • pokoje bezbariérové: jednolůžkové )*
 • dvojlůžkové

)* jednolůžkové pokoje jsou považovány za nadstandardní formu ubytování, proto je vyžadována plná úhrada

 • každé z uvedených poschodí poskytuje: společný prostor - kuchyňka situovaná v centru oddělení pro možnost společného stravování, vybavená stoly, sedacím a odpočinkovým nábytkem, který připomíná domácí prostředí (TV, rádio)
 • v 6. poschodí je prostorná velká koupelna, na 4. a 5. poschodí malá koupelna
 • k dispozici je zahrada i klidné okolí budovy
 • stravování je zajištěno 4x denně, pro diabetiky tzv. druhá večeře

K dispozici jsou kompenzační pomůcky – chodítka, vozíky, toaletní židle, hole, hydraulické židle, elektricko-hydraulický zvedák, možnost využití rehabilitačních pomůcek v rámci domova.

Kapacita služby je: 64 lůžek

Blíže prostředí a podmínky domova pro seniory popisuje: Domácí řád

Další informace a dokumenty:

Fotogalerie

Poslání služby

Posláním Domova se zvláštním režimem je prostřednictvím pomoci a podpory dle individuálních potřeb umožnit seniorům s demencí žít v klidném a bezpečném prostředí s možností pokračování v domácích činnostech a zvyklostech.

Cíl poskytované služby

Cílem poskytované služby je vyřešit nepříznivou sociální situaci osob, způsobenou věkem, zdravotním stavem nebo jinou sociální příčinou (rodina, nevyhovující bydlení aj.) prostřednictvím pobytové služby domova se zvláštním režimem

Cílová skupina

Cílová skupina jsou osoby s chronickým duševním onemocněním, s tělesným postižením, se zdravotním postižením a senioři – jde o osoby od 55 let věku.
Za osoby s chronickým duševním onemocněním jsou pro účely poskytování sociální služby Domov se zvláštním režimem považovány osoby se stařeckou, Alzheimerovou a ostatními typy demence. Do dalšího uvedeného okruhu cílové skupiny uživatelů patří například osoby s různými formami duševního onemocnění, po úrazech, organickém poškození mozku.

Služba je přednostně určena uživatelům z Domova pro seniory, kterým se v průběhu pobytu zhoršil zdravotní stav. Dále je služba poskytována obyvatelům města Semily, dále osobám žijícím v ORP Semily a dále v ORP Železný Brod. Ze semilských občanů a občanů ORP Semily jsou upřednostňováni obyvatelé bytů zvláštního určení. V případě volné kapacity osobám z celé ČR na základě doporučení sociální komise. Službu nelze poskytnout.

O službě

 • Pobytová služba je zajišťována v nepřetržitém provozu, tzn. 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, 365 dnů v roce
 • služba je poskytována v budově Bavlnářská 523, Semily, budova je 8 patrová
 • pro službu jsou určeny pokoje umístěné v 1. 2. i 3. poschodí , jednotlivá poschodí (oddělení) jsou uzpůsobena a zaměřena na na vytvoření pocitu domova, sounáležitosti a bezpečí
 • pokoje bezbariérové: jednolůžkové )*
  dvojlůžkové

)* jednolůžkové pokoje jsou považovány za nadstandardní formu ubytování, proto je vyžadována plná úhrada

 • každé poschodí poskytuje společný prostor: chodba a kuchyňka situovaná v centru oddělení, kde probíhají denní aktivity a společné stravování, vybaven stoly, sedacím a odpočinkovým nábytkem, který připomíná domácí prostředí (TV, rádio)
 • chodby jsou uzpůsobeny k možnosti pohybu a nácviku chůze /madla/
 • zázemí pro pracovnice přímé obslužné péče s kuchyňským koutkem využívaným pro vaření společné odpolední kávy, přípravy drobného celodenního občerstvení aj.

K dispozici jsou kompenzační pomůcky – chodítka, vozíky, toaletní židle, hole, hydraulická židle, elektricko-hydraulický zvedák, možnost využití rehabilitačních pomůcek v rámci zařízení

Blíže prostředí a podmínky popisuje: Domácí řád

Kapacita služby je: 56 lůžek

Další informace a dokumenty:

Fotogalerie

Dalšími službami, které poskytuje příspěvková organizace Sociální služby Semily jsou, podle zřizovací listiny:

 1. Poskytnutí ubytování v bytech zvláštního určení podle zvláštních právních předpisů. 
  Byty slouží výhradně pro seniory a občany se zdravotním postižením.
  Podmínky upravuje domovní řád.
  Ostatní služby v bytech jsou poskytovány formou Pečovatelské služby.

 2. Zajištění stravy pro seniory a občany se zdravotním postižením, kteří jsou občany města Semily.

 3. V rámci fakultativních (nadstandardních) činností organizace půjčuje uživatelům pečovatelské služby a zejména obyvatelům města Semily kompenzační pomůcky pro zlepšení kvality jejich života. Kontakt Věra Bělovská tel. 737 236 935.

Naše zařízení také, mimo jiné, nabízí duchovní pomoc. Zprostředkováváme setkání s duchovním nejen pro naše uživatele, ale i pro jejich blízké.

Poslání

Posláním pečovatelské služby je poskytnutí odborné pomoci a podpory seniorům a osobám se sníženou soběstačností  s cílem vyřešit jejich nepříznivou sociální situaci tak, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí.

Cílová skupina

Cílová skupina jsou senioři a zdravotně postižení občané města Semil a spádových obcí, jejichž schopnosti v oblasti osobní péče a péče o domácnost jsou sníženy a zdravotní postižení nebo omezení v důsledku věku jim brání zvládnout každodenní úkony. Službu nelze poskytnout.

O službě

Služba je terénní, prostředím, ve kterém je služba poskytována jsou tedy z převážné části domácnosti uživatelů služby.
Mezi poskytované služby patří např.:

 • Pomoc při péči o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně
 • Pomoc při oblékání
 • Přesuny na lůžko nebo vozík
 • Zajištění stravy, dovoz a donáška jídla
 • Běžný úklid a údržba domácnosti
 • Běžné nákupy a pochůzky
 • Praní a žehlení osobního i ložního prádla

Blíže podmínky služby popisují: všeobecné podmínky a pravidla poskytování služeb PS

Služba má svoje zázemí, jsou zde vytvořeny materiální a technické podmínky pro bezproblémové a bezpečné poskytování služby:

 • kancelář pro zázemí personálu v budově Bavlnářská 567, Semily
 • vůz pro přesun k uživatelům, rozvoz obědů, dovoz uživatelů
 • termojídlonosiče pro rozvoz obědů, pračka na prádlo, vysavač, žehlička aj.

Kapacita: 

terénní forma:
počet klientů - 5 (jedná se o maximální okamžitou kapacitu v pracovní dny od 6:30 – 15:00 hodin)
počet klientů - 1 (jedná se o maximální okamžitou kapacitu v pracovní dny od 15:00 - 19:00 hodin a o víkendu a ve svátek od 7:00 do 12:30 hodin)
ambulantní forma: počet klientů - 1 (jedná se o maximální okamžitou kapacitu)
V případě volné kapacity může být od prvního kontaktu zahájeno poskytování sociální služby do 7 dnů.

Další informace a dokumenty:

Provozní doba

Provozní doba pečovatelské služby: pondělí – pátek  6:30 – 19:00 hodin
  sobota, neděle, svátek 7:00 – 12:30 hodin
Provozní doba ambulantní služby: pouze ve všední dny 8:00 – 15:00 hodin

Fotogalerie

Historie Sociálních služeb Semily

Poskytování sociálních služeb před rokem 1982 bylo plně v působnosti Okresního národního výboru, které měl pro tuto činnost zřízenou Pečovatelskou službu se střediskem osobní hygieny v Mizerově ulici. Jednalo se tedy zejména o poskytování terénní sociální služby, pobytová služba v dnešním slova smyslu zde neexistovala.

2022

Pro dlouhodobě nízký zájem o odlehčovací pobytovou službu byla registrace této služby zrušena ke dni 31.12.2022. Lůžka odlehčovací služby byla transformována na žádoucí lůžka Domova se zvláštním režimem. Kapacita DZR se zvedla na 56 lůžek.

Obměnili jsme vozový park: pro dovoz stravy z kuchyně byl zakoupen vůz Opel Combo, pro účely pečovatelské služby jsme získali do vlastnictví vozidlo Dacia Dokker, které do té doby sloužilo jako zapůjčený sociální automobil. Nově jsme do zápůjčky dostali sociální automobil Dacia Lodgy.

S ohledem na hledání úspor energií byly po celé budově ze 2/3 vyměněny světelné zdroje za úspornější verze, s výměnami budeme pokračovat i v dalším období.

Na zahradu byl pořízen plechový zahradní domek, který slouží zaměstnancům jako prostor pro parkování jízdních kol. O Vánocích naši zahradu zdobí nový ručně vyřezávaný Betlém.

Otevřeli jsme se ke spolupráci s Preciosou a založili jsme si facebookový profil, kde uveřejňujeme zprávy z Domova.

2021

Výměna na postu ředitele, nově nastupuje Mgr. Denise Picková.

2020

Boj s virem COVID-19: dezinfekce, omezení, zákazy, karanténa, nemoc, častá úmrtí.

Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem získaly prestižní ocenění: certifikát značky kvality poskytovaných služeb v počtu tří hvězd.

SKM C22721101311280

Otevřeno nové středisko osobní hygieny v Penzionu na ulici Bavlnářská 567 pro potřeby pečovatelské služby a další rozšíření provozní doby služby v pracovních dnech a o víkendech.

2019

Dochází ke změně lékařky.

Z rozpočtu zřizovatele byla pořízena nová evakuační rozhlasová ústředna, která je součástí požárního bezpečnostního systému budovy.

Byl modernizován PC systém vedení dokumentace, evidence a vykazování sociální a zdravotní péče, zaměstnanecké a docházkové agendy, vedení skladů a stravy.

2018

Pro dlouhodobý nezájem byla zrušena služba denního stacionáře.

Terénní pečovatelská služba rozšiřuje provozní dobu služby do odpoledních a podvečerních hodin.

2017

Byly provedeny zásadní změny v kapacitě pobytových služeb, 32 lůžek domova pro seniory se transformovalo na lůžka domova se zvláštním režimem.

Za finanční podpory MPSV a zřizovatele byla provedena rekonstrukce dvou nevyhovujících a zastaralých výtahů v budově Bavlnářská 523.

Pečovatelská služba získala do výpůjčky osobní automobil pro zajištění rozšířených služeb v terénu.

Pobytové služby se poprvé zapojily do projektu Českého rozhlasu: “ Ježíškova vnoučata.“

2016

V polovině roku došlo k administrativní změně názvu organizace a zřizovací listiny, nový oficiální název zní: Sociální služby Semily, příspěvková organizace.

Byla obnovena tradice vydávání vlastního časopisu s názvem 3D.

V návaznosti na barevnou venkovní změnu hlavní budovy byly provedeny vnitřní barevné úpravy jednotlivých poschodí.

2015

V budově Bavlnářská 523 byla dokončena výměna oken, byla zateplena a barevnou fasádou zvýrazněna celá budova.

DD 1

Byl zvýšen počet zaměstnanců v obou pobytových službách, byla uzavřena smlouva o spolupráci s lékárnou na dodávky léků a uzavřeny Zvláštní smlouvy s dalšími zdravotními pojišťovnami pro zajištění komplexní ošetřovatelské péče.

Kolektiv zaměstnanců byl zaregistrován jako DOBRÝ ANDĚL pro pomoc potřebným.

2014

Dochází ke změně vedení organizace. Novou ředitelkou se stala Ing. Eva Štěpničková, DiS.

2013

V současné době nabízíme všechny dříve zřízené služby, ale samozřejmě se snažíme o další posun v kvalitě jejich poskytování. Úplnou novinkou bude od 1. července nově zřízená služba Denní stacionář – Domovinka, která bude naší první ambulantní službou. Podrobnosti vám samozřejmě rádi sdělíme a zároveň připomínáme, že veškeré informace o současném dění naleznete na našich internetových stránkách www.ddsemily.cz

2010

Dochází ke změně vedení organizace, jako ředitel nastupuje Ing. Zdeněk Šimon.

2009

Výstavba zahrady určené výhradně pro uživatele zařízení.

Zahrada1 zahrada2

2004

Dochází ke změně vedení organizace. Novou ředitelkou se stala Mgr. Helena Housová.

Vstupuje v platnost nový zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách a v souladu s jeho zněním dochází i k rozdělení struktury poskytovaných pobytových služeb. Stávající kapacita Domova důchodců je rozdělena do registrovaných sociálních služeb – Domova pro seniory, domova se zvláštním režimem a odlehčovací službou. Zároveň dochází ke vzniku bytů se zvláštním určením, které jsou umístěny ve zbývajících prostorách na 7. poschodí budovy Bavlnářská 523 a bývalého penzionu pro důchodce, Bavlnářská 567.

Velkou investiční akcí je vybudování evakuačního výtahu s únikovým schodištěm.

2003

Za plného provozu dochází k částečné rekonstrukci elektroinstalace objektu Domova důchodců a v prostoru před budovou je vybudován náhradní elektrické zdroj – diesel agregát.

2001

Organizace zajišťuje i poskytování pečovatelské služby. Její sídlo je přestěhováno z nevyhovujících prostor v Mizerově ulici do budovy Nového penzionu Bavlnářská 567, kde byl zároveň v roce 2001 spuštěn provoz vlastní kuchyně.

2000

Provoz Domova důchodců je rozšířen o další dvě poschodí a kapacita je navýšena na 130 osob.

I v těchto poschodích došlo k vybudování elektronické signalizace a byla dobudována další společná koupelna

1998

Dne 5.1 2008 je slavnostně zahájen provoz Domova důchodců v Semilech.

1997

Městská rada reviduje své rozhodnutí z předchozího roku a rozhoduje, že na Domov důchodců bude přeměna celá budova tzv. starého penzionu, Bavlnářská 523. S ohledem na finanční problémy se v tomto roce stihne realizovat pouze přestavba a úprava prvních 4. poschodí, takže koncem roku má Domov pro seniory kapacitu 59 lůžek. V rámci přestavby byly namontovány např. protipožární dveře, dorozumívací a signalizační zařízení, doplněno vybavení sesteren a kuchyněk, zakoupeny termosy pro převoz stravy. Dále dochází k modernizaci prádelny, budování společných koupelen, společenská místnost je umístěna místo zrušených sklepů v přízemí a k mnoha dalším drobnějším úpravám. Zakupuje se velké dodávkové vozidlo na dovoz jídla. Organizace nemá vlastní kuchyni, strava se odebírá z nemocnice.

1996

Příspěvková organizace města Sociální služby Semily má 24 zaměstnanců, kteří se starají o dva penziony pro seniory, Pečovatelskou službu a středisko osobní hygieny.

Ve starším penzionu je věkový průměr obyvatel přes 80 let a situace se stává neudržitelnou. I přes dvousměnný provoz není možné v těchto podmínkách poskytovat komplexní péči odpovídající zdravotnímu stavu uživatelů. Městská rada proto tedy rozhoduje o vyčlenění 70 lůžek v penzionu pro zřízení domova důchodců. Zvažovala se i varianta stavby nové budovy, bohužel finanční situace města toto neumožnila.

Velké starosti jsou také s Pečovatelskou službou umístěnou v Mizerově ulici. Objekt je v nevyhovujícím stavu, bez koupelen a výtahu, není bezbariérový. Ve středisku osobní hygieny se provádí koupání starých lidí, praní a žehlení prádla pro 60 uživatelů.

1995

Od 1. ledna je pod Sociální služby Semily od tehdejšího Okresního úřadu začleněna také Pečovatelská služba a středisko osobní hygieny v Mizerově ulici

1994

Město Semily zřizuje novou organizaci Sociální služby Semily, ředitelkou je ve výběrovém řízení vybrána Alena Pourová z Turnova.

Dne 17. listopadu byl dán slavnostně do provozu nový Penzion pro důchodce v Řekách. Ještě před zahájením provozu je převeden z vlastnictví státu na město Semily. Penzion má kapacitu 56 obyvatel, jeho součástí je rehabilitace, společenská místnost s barem a prostory pro další možné služby.

Oba penziony se stávají součástí nově zřízených sociálních služeb Semily

Druhý domov

1992

Položen základní kámen stavby nového Penzionu pro důchodce a invalidy v Řekách vedle samoobsluhy. Stavbu provádí polská stavební firma Navimor z Gdaňska a rozpočet je 17 milionů korun.

1991

V rámci postupného rušení Okresních úřadů dochází k převodu Pečovatelské služby se střediskem osobní hygieny a Penzionu pro důchodce pod Městský úřad v Semilech.

1989

Kapacita Domova penzionu pro důchodce je v této době 122 míst, z toho 64 jednogarsonek a 29 dvougarsonek. Úroveň služeb je nastavena dle parametrů pro penziony: Poskytovány jsou různé služby a zdravotní péče, 3x týdně zde ordinuje lékař, 1x měsíčně se obyvatelům mandluje prádlo a pere, pro hůře pohyblivé občany je zajištěna donáška obědů. K dispozici je knihovna, barevná televize a tělocvična.

Bylo stanoveno přidělovat 60% bytů semilským občanům a zbytek pro ostatní obyvatele okresu, toto se moc ale nedaří dodržovat.

Středisko osobní hygieny prochází opět rekonstrukcí, náhradní koupání je zajišťováno v Košťálově a Lomnici nad Popelkou

1988

Pečovatelská služba má personální problémy, je málo pečovatelek, pracují zde jedna na plný a jedna na částečný úvazek.

1984

Dům s pečovatelskou službou a střediskem osobní hygieny prošel opravou, 4 pečovatelky a 2 dobrovolné pracovnice se starají o přibližně 35 uživatelů.

1983

Otevřen Dům s pečovatelskou službou a střediskem osobní hygieny pro 10 osob v Mizerově ulici číslo 608, je zde zajišťováno také praní prádla. Tato služba spadá pod Okresní národní výbor

1982

Počátek poskytování pobytových sociálních služeb se v Semilech datuje do roku 1982. Dne 18. prosince 1982 byla slavnostně předána do užívání nově postavená budova „Domova penzionu pro důchodce“ v hodnotě téměř 10 milionů korun a již dva dny poté se do ní stěhovali první obyvatelé. Kapacita zařízení byla určena pro 150 seniorů, pro které bylo k dispozici 95 bytů.

O seniory se staralo 15 zaměstnanců, většinou zdravotních sester, sociální pracovnice byla zajištěna externě a docházela z tehdejšího Městského národního výboru.

Stránka přístupnosti Ohlášení problému

Sociální služby Semily | Bavlnářská 523, 513 01 Semily

X

Hlášení závady přístupnosti webu

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu.