+

Základní velikost písma

-

Historie Sociálních služeb Semily

Poskytování sociálních služeb před rokem 1982 bylo plně v působnosti Okresního národního výboru, které měl pro tuto činnost zřízenou Pečovatelskou službu se střediskem osobní hygieny v Mizerově ulici. Jednalo se tedy zejména o poskytování terénní sociální služby, pobytová služba v dnešním slova smyslu zde neexistovala.

2022

Pro dlouhodobě nízký zájem o odlehčovací pobytovou službu byla registrace této služby zrušena ke dni 31.12.2022. Lůžka odlehčovací služby byla transformována na žádoucí lůžka Domova se zvláštním režimem. Kapacita DZR se zvedla na 56 lůžek.

Obměnili jsme vozový park: pro dovoz stravy z kuchyně byl zakoupen vůz Opel Combo, pro účely pečovatelské služby jsme získali do vlastnictví vozidlo Dacia Dokker, které do té doby sloužilo jako zapůjčený sociální automobil. Nově jsme do zápůjčky dostali sociální automobil Dacia Lodgy.

S ohledem na hledání úspor energií byly po celé budově ze 2/3 vyměněny světelné zdroje za úspornější verze, s výměnami budeme pokračovat i v dalším období.

Na zahradu byl pořízen plechový zahradní domek, který slouží zaměstnancům jako prostor pro parkování jízdních kol. O Vánocích naši zahradu zdobí nový ručně vyřezávaný Betlém.

Otevřeli jsme se ke spolupráci s Preciosou a založili jsme si facebookový profil, kde uveřejňujeme zprávy z Domova.

2021

Výměna na postu ředitele, nově nastupuje Mgr. Denise Picková.

2020

Boj s virem COVID-19: dezinfekce, omezení, zákazy, karanténa, nemoc, častá úmrtí.

Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem získaly prestižní ocenění: certifikát značky kvality poskytovaných služeb v počtu tří hvězd.

SKM C22721101311280

Otevřeno nové středisko osobní hygieny v Penzionu na ulici Bavlnářská 567 pro potřeby pečovatelské služby a další rozšíření provozní doby služby v pracovních dnech a o víkendech.

2019

Dochází ke změně lékařky.

Z rozpočtu zřizovatele byla pořízena nová evakuační rozhlasová ústředna, která je součástí požárního bezpečnostního systému budovy.

Byl modernizován PC systém vedení dokumentace, evidence a vykazování sociální a zdravotní péče, zaměstnanecké a docházkové agendy, vedení skladů a stravy.

2018

Pro dlouhodobý nezájem byla zrušena služba denního stacionáře.

Terénní pečovatelská služba rozšiřuje provozní dobu služby do odpoledních a podvečerních hodin.

2017

Byly provedeny zásadní změny v kapacitě pobytových služeb, 32 lůžek domova pro seniory se transformovalo na lůžka domova se zvláštním režimem.

Za finanční podpory MPSV a zřizovatele byla provedena rekonstrukce dvou nevyhovujících a zastaralých výtahů v budově Bavlnářská 523.

Pečovatelská služba získala do výpůjčky osobní automobil pro zajištění rozšířených služeb v terénu.

Pobytové služby se poprvé zapojily do projektu Českého rozhlasu: “ Ježíškova vnoučata.“

2016

V polovině roku došlo k administrativní změně názvu organizace a zřizovací listiny, nový oficiální název zní: Sociální služby Semily, příspěvková organizace.

Byla obnovena tradice vydávání vlastního časopisu s názvem 3D.

V návaznosti na barevnou venkovní změnu hlavní budovy byly provedeny vnitřní barevné úpravy jednotlivých poschodí.

2015

V budově Bavlnářská 523 byla dokončena výměna oken, byla zateplena a barevnou fasádou zvýrazněna celá budova.

DD 1

Byl zvýšen počet zaměstnanců v obou pobytových službách, byla uzavřena smlouva o spolupráci s lékárnou na dodávky léků a uzavřeny Zvláštní smlouvy s dalšími zdravotními pojišťovnami pro zajištění komplexní ošetřovatelské péče.

Kolektiv zaměstnanců byl zaregistrován jako DOBRÝ ANDĚL pro pomoc potřebným.

2014

Dochází ke změně vedení organizace. Novou ředitelkou se stala Ing. Eva Štěpničková, DiS.

2013

V současné době nabízíme všechny dříve zřízené služby, ale samozřejmě se snažíme o další posun v kvalitě jejich poskytování. Úplnou novinkou bude od 1. července nově zřízená služba Denní stacionář – Domovinka, která bude naší první ambulantní službou. Podrobnosti vám samozřejmě rádi sdělíme a zároveň připomínáme, že veškeré informace o současném dění naleznete na našich internetových stránkách www.ddsemily.cz

2010

Dochází ke změně vedení organizace, jako ředitel nastupuje Ing. Zdeněk Šimon.

2009

Výstavba zahrady určené výhradně pro uživatele zařízení.

Zahrada1 zahrada2

2004

Dochází ke změně vedení organizace. Novou ředitelkou se stala Mgr. Helena Housová.

Vstupuje v platnost nový zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách a v souladu s jeho zněním dochází i k rozdělení struktury poskytovaných pobytových služeb. Stávající kapacita Domova důchodců je rozdělena do registrovaných sociálních služeb – Domova pro seniory, domova se zvláštním režimem a odlehčovací službou. Zároveň dochází ke vzniku bytů se zvláštním určením, které jsou umístěny ve zbývajících prostorách na 7. poschodí budovy Bavlnářská 523 a bývalého penzionu pro důchodce, Bavlnářská 567.

Velkou investiční akcí je vybudování evakuačního výtahu s únikovým schodištěm.

2003

Za plného provozu dochází k částečné rekonstrukci elektroinstalace objektu Domova důchodců a v prostoru před budovou je vybudován náhradní elektrické zdroj – diesel agregát.

2001

Organizace zajišťuje i poskytování pečovatelské služby. Její sídlo je přestěhováno z nevyhovujících prostor v Mizerově ulici do budovy Nového penzionu Bavlnářská 567, kde byl zároveň v roce 2001 spuštěn provoz vlastní kuchyně.

2000

Provoz Domova důchodců je rozšířen o další dvě poschodí a kapacita je navýšena na 130 osob.

I v těchto poschodích došlo k vybudování elektronické signalizace a byla dobudována další společná koupelna

1998

Dne 5.1 2008 je slavnostně zahájen provoz Domova důchodců v Semilech.

1997

Městská rada reviduje své rozhodnutí z předchozího roku a rozhoduje, že na Domov důchodců bude přeměna celá budova tzv. starého penzionu, Bavlnářská 523. S ohledem na finanční problémy se v tomto roce stihne realizovat pouze přestavba a úprava prvních 4. poschodí, takže koncem roku má Domov pro seniory kapacitu 59 lůžek. V rámci přestavby byly namontovány např. protipožární dveře, dorozumívací a signalizační zařízení, doplněno vybavení sesteren a kuchyněk, zakoupeny termosy pro převoz stravy. Dále dochází k modernizaci prádelny, budování společných koupelen, společenská místnost je umístěna místo zrušených sklepů v přízemí a k mnoha dalším drobnějším úpravám. Zakupuje se velké dodávkové vozidlo na dovoz jídla. Organizace nemá vlastní kuchyni, strava se odebírá z nemocnice.

1996

Příspěvková organizace města Sociální služby Semily má 24 zaměstnanců, kteří se starají o dva penziony pro seniory, Pečovatelskou službu a středisko osobní hygieny.

Ve starším penzionu je věkový průměr obyvatel přes 80 let a situace se stává neudržitelnou. I přes dvousměnný provoz není možné v těchto podmínkách poskytovat komplexní péči odpovídající zdravotnímu stavu uživatelů. Městská rada proto tedy rozhoduje o vyčlenění 70 lůžek v penzionu pro zřízení domova důchodců. Zvažovala se i varianta stavby nové budovy, bohužel finanční situace města toto neumožnila.

Velké starosti jsou také s Pečovatelskou službou umístěnou v Mizerově ulici. Objekt je v nevyhovujícím stavu, bez koupelen a výtahu, není bezbariérový. Ve středisku osobní hygieny se provádí koupání starých lidí, praní a žehlení prádla pro 60 uživatelů.

1995

Od 1. ledna je pod Sociální služby Semily od tehdejšího Okresního úřadu začleněna také Pečovatelská služba a středisko osobní hygieny v Mizerově ulici

1994

Město Semily zřizuje novou organizaci Sociální služby Semily, ředitelkou je ve výběrovém řízení vybrána Alena Pourová z Turnova.

Dne 17. listopadu byl dán slavnostně do provozu nový Penzion pro důchodce v Řekách. Ještě před zahájením provozu je převeden z vlastnictví státu na město Semily. Penzion má kapacitu 56 obyvatel, jeho součástí je rehabilitace, společenská místnost s barem a prostory pro další možné služby.

Oba penziony se stávají součástí nově zřízených sociálních služeb Semily

Druhý domov

1992

Položen základní kámen stavby nového Penzionu pro důchodce a invalidy v Řekách vedle samoobsluhy. Stavbu provádí polská stavební firma Navimor z Gdaňska a rozpočet je 17 milionů korun.

1991

V rámci postupného rušení Okresních úřadů dochází k převodu Pečovatelské služby se střediskem osobní hygieny a Penzionu pro důchodce pod Městský úřad v Semilech.

1989

Kapacita Domova penzionu pro důchodce je v této době 122 míst, z toho 64 jednogarsonek a 29 dvougarsonek. Úroveň služeb je nastavena dle parametrů pro penziony: Poskytovány jsou různé služby a zdravotní péče, 3x týdně zde ordinuje lékař, 1x měsíčně se obyvatelům mandluje prádlo a pere, pro hůře pohyblivé občany je zajištěna donáška obědů. K dispozici je knihovna, barevná televize a tělocvična.

Bylo stanoveno přidělovat 60% bytů semilským občanům a zbytek pro ostatní obyvatele okresu, toto se moc ale nedaří dodržovat.

Středisko osobní hygieny prochází opět rekonstrukcí, náhradní koupání je zajišťováno v Košťálově a Lomnici nad Popelkou

1988

Pečovatelská služba má personální problémy, je málo pečovatelek, pracují zde jedna na plný a jedna na částečný úvazek.

1984

Dům s pečovatelskou službou a střediskem osobní hygieny prošel opravou, 4 pečovatelky a 2 dobrovolné pracovnice se starají o přibližně 35 uživatelů.

1983

Otevřen Dům s pečovatelskou službou a střediskem osobní hygieny pro 10 osob v Mizerově ulici číslo 608, je zde zajišťováno také praní prádla. Tato služba spadá pod Okresní národní výbor

1982

Počátek poskytování pobytových sociálních služeb se v Semilech datuje do roku 1982. Dne 18. prosince 1982 byla slavnostně předána do užívání nově postavená budova „Domova penzionu pro důchodce“ v hodnotě téměř 10 milionů korun a již dva dny poté se do ní stěhovali první obyvatelé. Kapacita zařízení byla určena pro 150 seniorů, pro které bylo k dispozici 95 bytů.

O seniory se staralo 15 zaměstnanců, většinou zdravotních sester, sociální pracovnice byla zajištěna externě a docházela z tehdejšího Městského národního výboru.

Stránka přístupnosti Ohlášení problému

Sociální služby Semily | Bavlnářská 523, 513 01 Semily

X

Hlášení závady přístupnosti webu

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu.