+

Základní velikost písma

-

DŮLEŽITÉ: doporučení nosit respirátory ve vnitřních prostorách. Více informací zde.

Dalšími službami, které poskytuje příspěvková organizace Sociální služby Semily jsou, podle zřizovací listiny:

  1. Poskytnutí ubytování v bytech zvláštního určení podle zvláštních právních předpisů. 
    Byty slouží výhradně pro seniory a občany se zdravotním postižením.
    Podmínky upravuje domovní řád.
    Ostatní služby v bytech jsou poskytovány formou Pečovatelské služby.

  2. Zajištění stravy pro seniory a občany se zdravotním postižením, kteří jsou občany města Semily.

  3. V rámci fakultativních (nadstandardních) činností organizace půjčuje uživatelům pečovatelské služby a zejména obyvatelům města Semily kompenzační pomůcky pro zlepšení kvality jejich života. Kontakt Věra Bělovská tel. 737 236 935.

Stránka přístupnosti Ohlášení problému

Sociální služby Semily | Bavlnářská 523, 513 01 Semily

X

Hlášení závady přístupnosti webu