+

Základní velikost písma

-

Povinně zveřejňované informace

Sociální služby Semily (dále jen organizace) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Organizace zpracovává osobní údaje a další informace týkající se klientů a dalších subjektů údajů. Většina osobních údajů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených organizaci zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu subjektu údajů. Tato zpracování však organizace provádí jen výjimečně.

Organizace respektuje práva subjektu údajů, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Organizace zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu, kterým je pověřena, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Organizace zpracovává osobní údaje podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každý dotčený subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Organizace pak prokáže závažnost a oprávněnost zájmů, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod občana.

Na Organizaci je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS e4sef23,emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., prostřednictvím
pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese Sociální služby Semily, příspěvková organizace, Bavlnářská 523,. 513 01 Semily, nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Bavlnářská 523,. 513 01 Semily.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na Organizaci obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na Organizaci obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro Organizaci je JUDr. Jan Šťastný, MPA, kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Informace poskytované při získání osobních údajů od subjektu údajů

V souladu s článkem 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) poskytuje Organizace informace Subjektům údajů o zpracování jejich osobních údajů. Dokument obsahující detailní informace o jednotlivých Účelech zpracování si můžete stáhnout ZDE.

Informace poskytované při získání osobních údajů od třetích osob

Správce zpracovává osobní údaje pouze pro účely uvedené v seznamu účelů “Tabulka stáhnout ZDE.“, kde jsou uvedeny kategorie osobních údajů, právní základ pro zpracování, kategorie příjemců a je uvedena i předpokládaná doba uložení. Tyto osobní údaje se nepředávají žádnému příjemci třetích zemí. Osobní údaje získané z informačních systémů státní správy, rejstříků a z veřejně dostupných zdrojů podléhají výjimce v souladu s odst.5 písm c) čl.14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a nejsou uváděny při plnění povinnosti dle čl.14 GDPR. V souladu s čl.14 GDPR odst.5 písm a) výjimku tvoří i informace o těch osobních údajích, které jsou již subjektu údajů známy. Správce prohlašuje, že v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů (vyjma případů uvedených v čl.14 GDPR odst.5) splní svou informační povinnost v přiměřené lhůtě, a to do jednoho měsíce, nebo při první komunikaci se subjektem údajů pro daný účel.

Subjekt údajů může uplatňovat všechna svá práva i pro osobní údaje získané dle čl.14 GDPR u správce, nebo jmenovaného pověřence (JUDr. Jan Šťastný, MPA, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) a případně může podat stížnost u dozorového úřadu. Správce dále prohlašuje, že u všech účelů prováděných v souladu s čl.6 GDPR odst.1 písm f) má v souladu s čl.35 GDPR zpracováno DPIA (posouzení vlivu na ochranu osobních údajů).

Stránka přístupnosti Ohlášení problému

Sociální služby Semily | Bavlnářská 523, 513 01 Semily

X

Hlášení závady přístupnosti webu

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu.