Poslání odlehčovací služby:

Jedná se o pobytové služby na přechodnou dobu, které jsou určeny a poskytovány seniorům a občanům s těžkým zdravotním postižením, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Cílová skupina služby:

Služba je poskytována seniorům a osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí
od 50 let věku. Službu nelze poskytnout.


O službě:

  • služba je poskytována v budově Bavlnářská 523, Semily, budova je 8 patrová
  • jedná se o dvě lůžka, která jsou součástí pobytových služeb
  • v objektu, kde je služba poskytována, se dále nachází další zázemí, které je plně k dispozici – velká koupelna, jídelna na poschodí, relaxační místnost, prostory pro aktivizační činnosti, rehabilitaci, společenská místnost, dílny a další. Oblíbeným místem pro odpočinek je také zahrada u budovy.

Aktivity jsou založeny na individuálním přání uživatelů a jejich souhlasu s účastí na aktivitě, jsou spojené s aktivizací uživatelů, procvičováním fyzických a psychických schopností, vzhledem k jejich možnostem a zdravotnímu stavu:

  • pohybové terapie, trénování paměti
  • canisterapie, muzikoterapie, vycházky a pobyt venku, dílny

Stravování je zajištěno 4x denně: snídaně, oběd, svačina, večeře


Blíže prostředí a podmínky popisují: pravidla pro poskytování odlehčovací služby

kapacita: 2 lůžka


Další informace a dokumenty: