Poslání odlehčovací služby:

Hlavním cílem a posláním pobytové  odlehčovací služby je pomoc a podpora  rodinám nebo jiným pečujícím při péči o osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci zejména z důvodu věku, zdravotního postižení či chronického onemocnění  a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Cílová skupina služby:

Služba je poskytována  osobám v nepříznivé sociální situaci - seniorům  a osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí ve věku 50+.

Službu nelze poskytnout.

Blíže prostředí a podmínky popisují: pravidla pro poskytování odlehčovací služby

Kapacita:

3 lůžka
  


Další informace a dokumenty: