Poslání odlehčovací služby:

Hlavním cílem a posláním odlehčovací služby je pomoc a podpora  rodinám nebo jiným pečujícím připéči o osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci zejména z důvodu věku, zdravotního postižení či chronického onemocnění , o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí  a které  nemohou zůstat samy doma bez dohledu  v době, kdy pečující osoba nemůže pečovat, potřebuje vyřídit  osobní záležitosti nebo si odpočinout od náročné péče.

Cílová skupina služby:

Služba je poskytována osobám v nepříznivé sociální situaci - seniorům a osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí ve věku 50+ . 
Sociální služba je určena zejména pro občany města Semily a spádových obcí, v případě nenaplněné kapacity pobytové formy služby pro občany celého libereckého kraje.
Službu nelze poskytnout.

Blíže prostředí a podmínky popisují: pravidla pro poskytování odlehčovací služby

Kapacita:

2 lůžka pro pobytovou formu služby
1 osoba pro terénní formu služby (jedná se o okamžitou kapacitu)
2 osoby pro ambulantní formu služby ( jedná se o maximální denní kapacitu)

  


Další informace a dokumenty: