Poslání služby

Posláním Denního stacionáře - Domovinky je poskytnout seniorům a osobám se
zdravotním postižením starším 55 let odbornou a lidskou podporu směřující k zachování či rozvíjení jejich individuálních schopností, dovedností a zájmů v důstojném prostředí.
Uživatele služby podporujeme ve společenském a kulturním životě v době, kdy je jejich pečující osoba v zaměstnání nebo potřebuje odlehčit. Služba je poskytována dle individuálních přání uživatelů s respektem k lidské důstojnosti. Je založena na etických principech a dodržování základních lidských práv a svobod.


Cílová skupina

Osoby pobírající starobní důchod, nebo invalidní důchod a dosáhly věku 55 let, jsou závislé na pomoci a dohledu druhé osoby a jejich zdravotní stav nevyžaduje péči pobytové služby. Služba je určena pro občany města Semily, ORP Semily a v případě nenaplněné kapacity i ORP Železný Brod. Službu nelze poskytnout.

O službě

  • Služba je poskytována v budově Bavlnářská 523, Semily, budova je 8 patrová
  • Prostory pro poskytování služby se nachází na 8. poschodí budovy - jedná se o dvě místnosti s bezbariérovým přístupem, z nichž jedna slouží jako denní a druhá jako odpočinková. Uživatelé mají k dispozici WC a bezbariérovou koupelnu.
  • V objektu, kde je služba poskytována se dále nachází další zázemí, které je plně k dispozici – relaxační místnost, prostory pro aktivizační činnosti, rehabilitaci, společenská místnost, dílny a další, oblíbeným místem pro odpočinek je také zahrada u budovy.

Aktivity služby jsou založeny na individuálním přání uživatelů a jejich souhlasu s účastí na aktivitě, jsou spojené s aktivizací uživatelů, procvičováním fyzických a psychických schopností, vzhledem k jejich možnostem a zdravotnímu stavu:

  • Pohybové terapie, trénování paměti
  • Canisterapie, muzikoterapie, vycházky a pobyt venku
  • Dílny

Stravování je zajištěno 3x denně: snídaně, oběd, svačina


Blíže prostředí a podmínky popisuje: provozní řád
Kapacita služby je: 7 osob, z toho max. 2 vozíčkáři

Další informace a dokumenty: