Poslání

Posláním pečovatelské služby je poskytnutí pomoci a podpory seniorům a občanům se zdravotním postižením ze Semil a spádových obcí, jejichž schopnosti v péči o osobu vlastní a svoji domácnost, jsou sníženy, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí - domově.

Cílová skupina

Cílová skupina jsou senioři a zdravotně postižení občané města Semil a spádových obcí, jejichž schopnosti v oblasti osobní péče a péče o domácnost jsou sníženy a zdravotní postižení nebo omezení v důsledku věku jim brání zvládnout každodenní úkony. Službu nelze poskytnout.

O službě

Služba je terénní, prostředím, ve kterém je služba poskytována jsou tedy z převážné části domácnosti uživatelů služby.
Mezi poskytované služby patří např.:

  • Pomoc při péči o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně
  • Pomoc při oblékání
  • Přesuny na lůžko nebo vozík
  • Zajištění stravy, dovoz a donáška jídla
  • Běžný úklid a údržba domácnosti
  • Běžné nákupy a pochůzky
  • Praní a žehlení osobního i ložního prádla

Blíže podmínky služby popisují: všeobecné podmínky a pravidla poskytování služeb PS

Služba má svoje zázemí, jsou zde vytvořeny materiální a technické podmínky pro bezproblémové a bezpečné poskytování služby:
• kancelář pro zázemí personálu v budově Bavlnářská 567, Semily
• vůz pro přesun k uživatelům, rozvoz obědů, dovoz uživatelů
• termojídlonosiče pro rozvoz obědů, pračka na prádlo, vysavač, žehlička aj.

Kapacita: službu lze v jednom okamžiku poskytnout max. 3 osobám, z celkového počtu uživatelů lze službu poskytnout takto:

  • Rozvoz obědů denně max. 30 uživatelům
  • Počet koupelí ve středisku osobní hygieny max. 1 uživatel denně
  • Počet koupelí v domácnosti max. 2 uživatelé denně

Další informace a dokumenty:
Úhrady za poskytování sociální služby
Žádost o zavedení pečovatelské služby
• Pravidla pro vyřizování stížností