Poslání služby

Posláním Domova se zvláštním režimem je umožnit seniorům s demencí žít v klidném a bezpečném prostředí s možností pokračování v domácích činnostech a zvyklostech, v pokojích s možností dovybavení oblíbenými předměty. S podporou profesionálního, citlivého, lidského a vstřícného přístupu, s využitím vzpomínání, který vede k zachování schopností uživatelů.

Cílová skupina

Služba je poskytována osobám s chronickým duševním onemocněním, s tělesným postižením, se zdravotním postižením a seniorům od 55 let věku.
Služba je určena osobám města Semily, přednostně uživatelům Domova pro seniory v Semilech, jejichž zdravotní stav se v průběhu pobytu zhoršil. Dále osobám regionu ( ORP) Semily a regionu (ORP) Železný Brod. V případě volné kapacity osobám z celé ČR na základě doporučení sociální komise. Službu nelze poskytnout.

O službě

  • služba je poskytována v budově Bavlnářská 523, Semily, budova je 8 patrová
  • pro službu jsou určeny pokoje umístěné v 1. 2. i 3. poschodí , jednotlivá poschodí (oddělení) jsou uzpůsobena a zaměřena na na vytvoření pocitu domova, sounáležitosti a bezpečí
  • pokoje bezbariérové: jednolůžkové )*
    dvojlůžkové

)* jednolůžkové pokoje jsou považovány za nadstandardní formu ubytování, proto je vyžadována plná úhrada

  • každé poschodí poskytuje společný prostor: chodba a kuchyňka situovaná v centru oddělení, kde probíhají denní aktivity a společné stravování, vybaven stoly, sedacím a odpočinkovým nábytkem, který připomíná domácí prostředí (TV, rádio)
  • chodby jsou uzpůsobeny k možnosti pohybu a nácviku chůze /madla/
  • zázemí pro pracovnice přímé obslužné péče s kuchyňským koutkem využívaným pro vaření společné odpolední kávy, přípravy drobného celodenního občerstvení aj.

K dispozici jsou kompenzační pomůcky – chodítka, vozíky, toaletní židle, hole, hydraulická židle, elektricko-hydraulický zvedák, možnost využití rehabilitačních pomůcek v rámci zařízení

Blíže prostředí a podmínky popisuje: Domácí řád

Kapacita služby je: 54 lůžek

Další informace a dokumenty: