Informace pro žadatele:

Postup po podání žádosti o sociální službu Domova pro seniory, Domova se zvláštním režimem, Odlehčovací službu

Postup po podání žádosti o sociální službu Pečovatelská služba

Doporučený seznam věcí pro sociální službu Domova pro seniory, Domova se zvlážtním režimem

Doporučený seznam věcí pro Odlehčovací službu

 

Dokumenty ke stažení

Tyto dokumenty se po rozkliknutí otevřou, lze je potom ve wordu vyplnit a vytisknout nebo pouze prázdné vytisknout k vyplnění:

Žádost o poskytnutí sociální služby Domova pro seniory, Domova se zvláštním režimem, Odlehčovací služby

Příloha k žádosti - Vyjádření lékaře pro sociální služby Domova pro seniory, Domova se zvláštním režimem, Odlehčovací služby

Žádost o poskytování pečovatelské služby